Archivy: Školení

Školení řidičů “referentů” o bezpečnosti práce

Školení je určeno zaměstnancům, kteří v rámci plnění svých pracovních úkolů řídí osobní nebo malé nákladní vozidlo a již tedy jsou držiteli řidičského oprávnění minimálně skupiny B. Toto školení vám osvěží znalosti právních předpisů vztahujících se k provozu na pozemních komunikacích, připomene či zdůrazní některé z častých chyb řidičů a dá doporučení, jak řešit konkrétní …

Školení řidičů “referentů” o bezpečnosti práce Číst více »

Kurz začlenění provozovaných činností

Kurz: Začlenění provozovaných činností

Tento kurz je určen zejména všem budoucím, ale i současným technikům požární ochrany a odborně způsobilým osobám v požární ochraně, ale i dalším profesím, které se potřebují zorientovat a zdokonalit v problematice členění provozovaných činností do kategorií požárního nebezpečí. Cíl kurzu Cílem kurzu je připravit absolventa na samostatné, správné, věcné zvládnutí začlenění jakýchkoliv provozovaných činností. …

Kurz: Začlenění provozovaných činností Číst více »

Kurz Záznam o úrazu

Kurz: Zvládněte záznam o úrazu od A po Z

Tento kurz je určen všem, kteří mají odpovědnost nebo jsou pověřeni sepisováním záznamů o pracovních úrazech zaměstnanců. Absolvent tohoto online kurzu získá dovednosti samostatně a odpovídajícím způsobem bez vad, sepsat záznam o úrazu a záznam o úrazu – hlášení změn. V kurzu jsou praktické příklady, rady a typy a také vysvětlení konkrétních povinností. Autorem kurzu …

Kurz: Zvládněte záznam o úrazu od A po Z Číst více »

Home Office - školení BOZP

Home Office – minimum BOZP a PO pro zaměstnance

Toto školení je určeno zaměstnancům, kteří vykonávají pro zaměstnavatele kancelářské práce z vlastního domova, ve zkratce Home Office. Režim práce z domova, tedy práce formou Home Office, v současné době nemá platnou právní úpravu a proto platí stejná pravidla, jako pro běžné kancelářské práce, včetně povinnosti zajistit zaměstnancům školení. Toto školení je připraveno tak, aby …

Home Office – minimum BOZP a PO pro zaměstnance Číst více »

Kurz - Poskytování OOPP - bezpečnostní a pracovní obuv

Kurz: Poskytování OOPP – Pracovní a bezpečnostní obuv

Komu je kurz určen? Kurz je určen všem těm, kteří se chtějí lépe zorientovat v problematice poskytování osobních ochranných prostředků prostředků (OOPP) a to konkrétně pracovní a bezpečnostní obuvi. Kurz cílí zejména na: zaměstnavatele; vedoucí zaměstnance; osoby odborně způsobilé k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti BOZP; managery BOZP (EHS); osoby zajišťující nákup OOPP. Vzorové …

Kurz: Poskytování OOPP – Pracovní a bezpečnostní obuv Číst více »

Školení BOZP, PO, PP: Zaměstnanci administrativních prací

Komu je školení určeno? Toto online školení je připraveno pro všechny zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci vykonávají výhradně administrativní práce. Zaměstnavatelé díky tomuto online školení mohou své zaměstnance proškolit pohodlně a kvalitně. Přínosné je ale pro všechny zaměstnance, kteří v rámci plnění svých pracovních povinností vykonávají administrativní práce. K tomuto kurzu si můžete zakoupit správcovskou licenci. Tato …

Školení BOZP, PO, PP: Zaměstnanci administrativních prací Číst více »

Scroll to Top