Školení BOZP, PO, PP: Zaměstnanci administrativních prací

Současný stav
Nepřihlášen
Cena
Zdarma

Komu je školení určeno?

Toto online školení je připraveno pro všechny zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci vykonávají výhradně administrativní práce. Zaměstnavatelé díky tomuto online školení mohou své zaměstnance proškolit pohodlně a kvalitně.

Přínosné je ale pro všechny zaměstnance, kteří v rámci plnění svých pracovních povinností vykonávají administrativní práce.

K tomuto kurzu si můžete zakoupit správcovskou licenci.

Tato licence umožní vytvořit studijní skupinu. Správce skupiny může do skupiny přidat členy – zaměstnance a u těchto uvidí přehled o průběhu školení, datum dokončení školení a termín příštího školení se zvýrazněním, zda je v pořádku, blíží se nebo je termín již propadlý.

V neposlední řadě si správce může u jednotlivých zaměstnanců zobrazit získaný doklad.

O školení

Školení je připraveno velmi precizně, odborně a podrobně.

Absolvování školení zabere nějakou tu hodinu času. Připravte si proto na školení dostatek času a zejména klid na soustředění se. Je doporučeno, školení si rozdělit na několik dní. Školení můžete kdykoliv přerušit a opětovně na něj navázat.

Přístup ke školení budete mít téměř po celou dobu jeho platnosti, tedy dva roky. Kdykoliv se k informacím můžete vrátit!

Zaměstnanec se díky školení dozví spoustu požadavků plynoucích z právních předpisů, ale také informací nad rámec těchto předpisů a informací o rizicích administrativních prací.

Školení je ukončeno ověřením znalostí formou zkušebního testu. Test má 25 otázek. Po úspěšném absolvování školení a testu bude zaměstnanci vystaven doklad, který slouží jako prokazatelný záznam školení.

Školení má nastavenu periodu 2 roky. Po dvou letech bude zaměstnanci odesláno upozornění, na jím registrovanou emailovou adresou s výzvou ke zopakování školení.

Upozornění zaměstnavateli!

Toto školení nemusí zcela naplnit požadavek Zákoníku práce na školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP. Zejména mezi ostatní předpisy spadají i vnitřní předpisy zaměstnavatele a např. také návody k obsluze provozovaných spotřebičů a zařízení, které nejsou a ani nemohou být součástí tohoto školení. Tyto dokumenty je nutno případně zaměstnance doškolit.

Scroll to Top