Školení řidičů “referentů” o bezpečnosti práce

Současný stav
Nepřihlášen
Cena
242 Kč s DPH
Začněte
Info

Školení je určeno zaměstnancům, kteří v rámci plnění svých pracovních úkolů řídí osobní nebo malé nákladní vozidlo a již tedy jsou držiteli řidičského oprávnění minimálně skupiny B.

Toto školení vám osvěží znalosti právních předpisů vztahujících se k provozu na pozemních komunikacích, připomene či zdůrazní některé z častých chyb řidičů a dá doporučení, jak řešit konkrétní situace.

Cílem školení je udělat z vás ještě lepšího řidiče, než jste a zabránit vzniku dopravních nehod.

Toto školení není opakováním autoškoly a neobsahuje ani úplný výčet práv a povinností v souvislosti s provozem na pomezních komunikacích, nýbrž pouze připomíná a opakuje nejvýznamnější a nejdůležitější povinnosti.

Obsah školení

 1. Základní informace o školení
 2. Úvod do problematiky
 3. Před jízdou
 4. Výbava automobilu
 5. Dopravní předpisy
 6. Dopravní značení, zařízení a signály
 7. Doporučení a informace řidičům
 8. Bezpečnostní prvky vozidla
 9. Údržba vozidla
 10. Jízda v zahraničí
 11. Dopravní nehoda
 12. Další povinnosti zaměstnance – řidiče
Scroll to Top