Kurz Záznam o úrazu

Kurz: Zvládněte záznam o úrazu od A po Z

Současný stav
Nepřihlášen
Cena
500 Kč bez DPH
Začněte
Info

Tento kurz je určen všem, kteří mají odpovědnost nebo jsou pověřeni sepisováním záznamů o pracovních úrazech zaměstnanců.

Absolvent tohoto online kurzu získá dovednosti samostatně a odpovídajícím způsobem bez vad, sepsat záznam o úrazu a záznam o úrazu – hlášení změn.

V kurzu jsou praktické příklady, rady a typy a také vysvětlení konkrétních povinností. Autorem kurzu je Ing. Vít Hofman, který za svou praxi sepsal již více než 300 záznamů o úrazech.

Kurz je určen především:

  • zaměstnavatelům;
  • vedoucím zaměstnancům;
  • osobám odborně způsobilým k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
  • HR managerům / personalistům.

Součástí kurzu jsou následující vzorové dokumenty a formuláře ke stažení:

  • záznam o úrazu;
  • záznam o úrazu – hlášení změn;
  • formulář pro předání záznamu o úrazu (+dohoda o způsobu odškodnění ušlé mzdy);
  • kniha úrazů;
  • záznam z jednání odškodňovací komise
documents, file, articles
Scroll to Top