Kurz začlenění provozovaných činností

Kurz: Začlenění provozovaných činností

Současný stav
Nepřihlášen
Cena
1 000 Kč bez DPH
Začněte
Info

Tento kurz je určen zejména všem budoucím, ale i současným technikům požární ochrany a odborně způsobilým osobám v požární ochraně, ale i dalším profesím, které se potřebují zorientovat a zdokonalit v problematice členění provozovaných činností do kategorií požárního nebezpečí.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je připravit absolventa na samostatné, správné, věcné zvládnutí začlenění jakýchkoliv provozovaných činností.

Kurz je vytvořen tak, aby vysvětlil pojmy používané při začlenění provozovaných činností, naučil absolventa s těmito pojmy pracovat a při začlenění je správně používat.

Kurz přistupuje k problematice začlenění velmi komplexně a vede účastníka tak, aby při začlenění nic neopomenul, nepodcenil nebo naopak nenadhodnotil.

Kurz ve svém průběhu dává celou řadu praktických příkladů, uvádí výtahy z různých právních předpisů či technických norem tak, aby je měl účastník ihned po ruce a současně jsou mu vysvětleny.

Kurz se nevěnuje jen samotnému procesu začlenění provozovaných činností, ale rovněž zpracování dokumentace o začlenění.
V závěru jsou potom dány tipy na nejčastější chyby, které se při začlenění činností vyskytují a je uveden názorný praktický příklad začlenění konkrétních činností v administrativně provozním objektu společnosti.

Proč by vám kurz neměl uniknout?

Kurz je komplexní a naleznete v něm informace potřebné k začlenění jakékoliv činnosti.

Kurz obsahuje vysvětlení a bližší rozvedení některých méně zřejmých požadavků právních předpisů.

Kurz obsahuje množství praktických příkladů.

Součástí kurzu je i kalkulačka pro výpočet hodnoty nahodilého požárního zatížení v případě skladů se skladovací výškou více než 3 m, včetně uvedení postupu výpočtu.

Součástí kurzu je doporučený postup pro začlenění činností, časté chyby při začleňování a praktický příklad začlenění konkrétního provozu.

exclamation point, attention, exclamation
Scroll to Top