Home Office - školení BOZP

Home Office – minimum BOZP a PO pro zaměstnance

Současný stav
Nepřihlášen
Cena
200 Kč bez DPH
Začněte
Info

Toto školení je určeno zaměstnancům, kteří vykonávají pro zaměstnavatele kancelářské práce z vlastního domova, ve zkratce Home Office.

Režim práce z domova, tedy práce formou Home Office, v současné době nemá platnou právní úpravu a proto platí stejná pravidla, jako pro běžné kancelářské práce, včetně povinnosti zajistit zaměstnancům školení.

Toto školení je připraveno tak, aby zaměstnancům pracujícím v režimu Home Office, poskytlo co možná nejvíce relevantních informací k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a k omezení působení rizik, která se při práci vyskytují.

Součástí tohoto školení je i vyplnění Checklistu pro Home Office a to včetně jeho okamžitého vyhodnocení. Z výsledků vyplněného checklistu je zřejmé, zda se konkrétní domov / pracoviště, pro Home Office hodí či nikoliv, resp. zda je nutno jej ještě přizpůsobit.

Samozřejmostí je provedené ověření znalostí školeného a vystavení dokladu o školení.

Scroll to Top