Lekce kategorie: Školení BOZP

Doklady o poskytnutí OOPP

Žádný právní předpis to zaměstnavateli přímo neukládá, ale k prokázání splnění si povinnosti poskytnout OOPP zaměstnanci, je nanejvýše doporučeno, toto poskytování prostředků evidovat! Nezapomeňte, že důkazní břemeno je na zaměstnavateli! V případě vzniku pracovního úrazu, ke kterému dojde z důvodu nepoužití OOPP zaměstnancem, to bude právě zaměstnavatel, kdo bude muset prokázat, že konkrétní OOPP poskytl! …

Doklady o poskytnutí OOPP Číst více »

Stanovení způsobu, podmínek a doby používání OOPP

Zaměstnavatel stanoví na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků: způsob používání OOPP; podmínky používání OOPP; dobu používání OOPP. Způsob a podmínky používání OOPP Zaměstnavatel musí zejména stanovit: kdy, resp. při jaké činnosti je nutné konkrétní OOPP použít; kdy, resp. při …

Stanovení způsobu, podmínek a doby používání OOPP Číst více »

Seznam poskytovaných OOPP

Osobní ochranné pracovní prostředky přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele bezplatně podle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. Ve vztahu k předchozí kapitole je i z tohoto požadavku patrno, že OOPP je nutné poskytovat nejen dle vyhodnocení rizik, ale i konkrétních podmínek práce! Jak by měl ideální seznam poskytovaných OOPP vypadat? Ideální …

Seznam poskytovaných OOPP Číst více »

Vyhodnocení rizik pro výběr a použití OOPP

Výchozím podkladem a současně dokumentem pro výběr a poskytování osobních ochranných pracovních prostředků je dokumentace o vyhodnocení rizik. Spousta zaměstnavatelů za tuto dokumentaci vydává pouze “vykřížkovanou” tabulku z přílohy č. 1, nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Toto ale nelze považovat za dostatečné! Nařízení vlády totiž není jediným předpisem, který rizika a dokumentaci s nimi spojenou …

Vyhodnocení rizik pro výběr a použití OOPP Číst více »

Co při vyhodnocení rizik neopomenout?

Při vyhodnocení rizik pro výběr a použití OOPP dbejte zejména na to, abyste neopomenuli vzít v úvahu: všech 21 rizikových faktorů uvedených v metodice dle NV. č. 495/2001 Sb.; provedení obuvi (nazouvák, sandál, polootevřená obuv, polobotka, kotníková obuv, vysoká obuv, holeňová obuv); teplotní podmínky (zimní / letní); vlhkost; chemickou odolnost materiálu obuvi vůči vyskytujícím se …

Co při vyhodnocení rizik neopomenout? Číst více »

Metodika hodnocení rizik dle NV. č. 390/2021 Sb.

Jak hodnotit rizika? Při určování rizik pro výběr a použití osobního ochranného pracovního prostředku zaměstnavatel postupuje zejména podle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 390/2021 Sb., přičemž vychází z vyhledávání a vyhodnocování rizik. Popis principu metodiky dle nařízení vlády Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., ve své příloze č. 1 uvádí tabulku, určenou pro hodnocení …

Metodika hodnocení rizik dle NV. č. 390/2021 Sb. Číst více »

Používání OOPP více zaměstnanci

Používání osobního ochranného pracovního prostředku více zaměstnanci je možné pouze v případě, že byla učiněna opatření, která zamezí ohrožení infekčními onemocněními. Pokud by po ukončení práce byla obuv řádně dezinfikována, pak by teoreticky by bylo možné, aby si např. pracovní směny obuv mezi sebou střídaly. Šlo by však spíše o velmi nemorální chování zaměstnavatele a …

Používání OOPP více zaměstnanci Číst více »

Seznámení zaměstnanců s používáním OOPP

Zaměstnanec musí být s používáním osobního ochranného pracovního prostředku prokazatelně seznámen. Co se tím rozumí? Zaměstnanci musejí být seznámeni zejména s následujícím: důvod poskytnutí OOPP (seznámení s rizikem či nadměrným znečištěním nebo opotřebením); podmínkami použití OOPP (kdy a kde je nutno obuv nosit, případně kdy a kde může být už odložena); způsob užívání OOPP dle …

Seznámení zaměstnanců s používáním OOPP Číst více »

Kompatibilita poskytovaných OOPP

Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanec používal současně více osobních ochranných pracovních prostředků, musí být tyto osobní ochranné pracovní prostředky vzájemně slučitelné. V případě obuvi toto zpravidla nebývá zásadní problém. Obuv by zásadně neměla ovlivňovat ostatní OOPP. Snad jediné, co je nutné pohlídat, je vyšší obuv v kombinaci s kalhotami, případně …

Kompatibilita poskytovaných OOPP Číst více »

Dle čeho se OOPP poskytují?

Osobní ochranné pracovní prostředky poskytuje zaměstnavatel podle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. Požadavky na poskytování OOPP tedy nejsou striktně uloženy právními předpisy. Vždy je nutno posoudit a vyhodnotit konkrétní pracovní činnosti, rizika a podmínky, která se při nich vyskytují. Na základě tohoto vyhodnocení zaměstnavatel vypracuje seznam, ze kterého vyplyne, …

Dle čeho se OOPP poskytují? Číst více »

Scroll to Top