Lekce kategorie: OOPP

Co nejsou osobní ochranné pracovní prostředky?

Osobními ochrannými pracovními prostředky nejsou (pro účely nařízení vlády č. 495/2001 Sb.): běžné pracovní oděvy a obuv, které nejsou určeny k ochraně zdraví zaměstnanců před riziky a které nepodléhají při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění; výstroj a vybavení záchranných sborů a služeb vykonávajících činnost podle zvláštních právních předpisů; speciální ochranné prostředky používané v armádě nebo …

Co nejsou osobní ochranné pracovní prostředky? Číst více »

Kontrola účinnosti a dodržování přijatých opatření

Poskytnutí osobního ochranného pracovního prostředku je bezpečnostní opatření. A jednou ze základních povinností každého zaměstnavatel je, přizpůsobovat opatření měnícím se skutečnostem, kontrolovat jejich účinnost a dodržování a zajišťovat zlepšování stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek! Přizpůsobení opatření měnícím se skutečnostem Jakákoliv skutečnost, která by mohla ovlivnit původní vyhodnocení rizik, musí být vzata v potaz a …

Kontrola účinnosti a dodržování přijatých opatření Číst více »

Kdy zvolit pracovní a kdy bezpečnostní obuv?

Velmi častá otázka, na kterou neexistuje jednoznačná odpověď! Z dřívějších lekcí je zřejmé, že výběr konkrétního OOPP, tedy i obuvi, záleží zejména na provedeném vyhodnocení rizik, charakteru a druhu práce. Při výběru OOPP se postupuje zejména podle příloh č. 2 a 3 k nařízení vlády č. 495/2001 Sb., ze kterého plyne následující: Ochranná obuv s podešvemi …

Kdy zvolit pracovní a kdy bezpečnostní obuv? Číst více »

Velikost obuvi

V číslování obuvi jsou často zmatky. Výrobci používají různé druhy číslování. Obuv stejného čísla, ale od různých výrobců, je často reálně jinak velká. Dále proto uvedeme v Česku nejčastěji používané číslování velikostí obuvi s vysvětlením a vzájemným porovnáním. Výběr správné velikost obuvi je zásadní! Nošení obuvi v nesprávné velikosti může vytvářet rizika a ohrožovat zdraví …

Velikost obuvi Číst více »

Značení pracovní a bezpečnostní obuvi

Na každém půlpáru pracovní a bezpečnostní obuvi musí být zřetelně a trvale označeny, například vytlačením nebo vyražením, následující údaje: velikost obuvi; identifikační označení výrobce; výrobcem označený typ; rok a alespoň čtvrtletí výroby; odkaz na mezinárodní normu (ČSN EN ISO 20345 nebo 20347); symbol (symboly) podle mezinárodní normy (ČSN EN ISO 20345 nebo 20347) pro příslušnou …

Značení pracovní a bezpečnostní obuvi Číst více »

Kategorie bezpečnostní obuvi

Kategorie SB Bota třídy I nebo II Pouze základní požadavky Doplňkové požadavky: Uzavřená oblast paty Antistatické vlastnosti Absorpce energie v oblasti paty Odolnost proti palivovému oleji Průnik a absorpce vody Odolnost proti propíchnutí Podešev s dezénem Kategorie S1 Bota třídy I Základní požadavky Dodatečné požadavky: Uzavřená oblast paty Antistatické vlastnosti Absorpce energie v oblasti paty …

Kategorie bezpečnostní obuvi Číst více »

Bezpečnostní obuv

Bezpečnostní obuv je obuv s ochrannými vlastnostmi, která chrání uživatele před zraněními, která by mohla nastat při nehodách. Bezpečnostní obuv chrání uživatele před mechanickými riziky, riziky uklouznutí, tepelnými riziky a vyznačuje se ergonomických chováním. Bezpečnostní obuv je vybavena tužinkami na ochranu prstů. Bezpečnostní obuv se třídí do dvou základních tříd: Třída I: Obuv vyrobená z …

Bezpečnostní obuv Číst více »

Kategorie pracovní obuvi

Kategorie OB Bota třídy I nebo II Pouze základní požadavky Dodatečné požadavky: Uzavřená oblast paty Antistatické vlastnosti Absorpce energie v oblasti paty Průnik a absorbce vody Odolnost proti propíchnutí Podešev s dezénem Kategorie O1 Boty třídy I Základní požadavky Dodatečné požadavky: Uzavřená oblast paty Antistatické vlastnosti Absorpce energie v oblasti paty Průnik a absorbce vody …

Kategorie pracovní obuvi Číst více »

Pracovní obuv

Pracovní obuv je obuv s ochrannými vlastnostmi, která chrání uživatele před zraněními, která by mohla nastat při nehodách. Pracovní obuv nemusí poskytovat ochranu proti nárazu nebo stlačení. Pracovní obuv se třídí do dvou základních tříd: Třída I: Obuv vyrobená z usně a jiných materiálů, s výjimkou celopryžové nebo celopolymerní obuvi. Třída II: Celopryžová (tj. vulkanizovaná …

Pracovní obuv Číst více »

Scroll to Top